PERSBERICHT

DOORN/PUTTEN/DORDRECHT
30 november 2011
 
 
Voetstappen van Geloof: nieuwe methode voor Bijbelonderwijs

DOORN/PUTTEN/DORDRECHT – In februari 2012 verschijnt ‘Voetstappen van Geloof’, een complete methode voor Bijbelonderwijs aan kinderen. De uitgave wordt uitgebracht door De Herikon, Het Zoeklicht en De Hoop Publishing. Deze organisaties tekenden onlangs een uniek samenwerkingsverband voor dit project. Ze vinden elkaar in het gezamenlijk verlangen om komende generaties te bereiken met het Woord van God.

Voetstappen van Geloof’ is een chronologische methode die de Bijbelse boodschap doorgeeft aan kinderen van 6 tot 12 jaar. Het leerplan biedt meer dan de afzonderlijke Bijbelverhalen en leert kinderen de volledige boodschap van de Bijbel door een ingebouwd herhalingsysteem. Kinderen horen het verhaal van God niet als losse knikkers in een zak, maar als een ketting waar het één met het ander verbonden is. Klaas Kaan, projectmanager: “Voetstappen van Geloof helpt mensen om de geweldige boodschap van Gods liefde door te geven op een kindvriendelijke manier die recht doet aan de gehele Bijbel. Het is materiaal met eeuwigheidswaarde!”

Bestellen
‘Voetstappen van Geloof’ is geschikt voor zondagscholen, kinderbijbelclubs en het basisonderwijs. De methode bestaat uit lesboeken voor de leiding en een dvd met hulpmiddelen en verwerkingsmateriaal. Het geheel heeft acht delen: vier Oude Testament en vier Nieuwe Testament. In februari 2012 worden de eerste vier delen gepubliceerd. Vanaf 1 december 2011 is voorintekening voor deze delen mogelijk met een aantrekkelijke korting.
Meer informatie over de methode is te vinden op www.voetstappenvangeloof.nl.
 

Stichting De Herikon is een interkerkelijke en evangelische organisatie die als doel heeft discipelen van Jezus Christus te maken en gemeenten te sterken door middel van evangelisatie, onderwijs en training. Zij is vooral bekend door de zomerkampen.

Stichting Het Zoeklicht stelt zich ten doel: onderzoeken en verkondigen van het evangelie van de Here Jezus Christus in het algemeen en wakend en dienend de komst van de Here Jezus te verwachten.

De Hoop Publishing is onderdeel van Stichting De Hoop, een ggz-instelling voor evangelische kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. De Hoop Publishing geeft met name boeken uit die over deze problematiek gaan.

 
DE UNIEKE KENMERKEN
 • Het is chronologisch
   
 • Het heeft een ingebouwd
  herhalingssysteem
   
 • Het bevat een hulpmiddelen DVD
   
 • Te gebruiken met de NBG51, HSV
  én NBV vertaling
 
Klik hier voor meer info...
 
 
NIEUWS
 Het Zoeklicht 'Het standaard verhaal kennen ze wel'
 
 Persbericht Nieuwe Testament april 2013
 
 Luister 'De GrootNieuwsRadio-Koffer' febr. 2013
 
 meer nieuws...
 
 
IN SAMENWERKING MET
Het Zoeklicht De Hoop Publishing
 
  © Copyright 2012-2016, De Herikon. | Webdesign door MELEXON Technologies.